Blahorečenie Anky Kolesárovej, mučenice čistoty

Všetko o Anke Kolesárovej nájdete na tomto linku. :)

GDPR - ochrana osobných údajov

Viac na tomto linku: https://gdpr.kbs.sk/

V termíne od 30.7. - 4.8.2018 sme spolu s deťmi trávili chvíle na Danovej neďaleko Medzilaboriec. Učili sme sa samostatnosti, no hlavne sme utužovali a vytvárali nové priateľské vzťahy. Celý tábor sa niesol v duchu Anky Kolesárovej, ktorá bude blahoslavená 1. septembra 2018. Vďaka nej vieme, že svätosť je pre každého. Veríme, že sme vaše deti obohatili o nové zážitky, na ktoré budú dlho spomínať. Toto všetko by nebolo možné bez vašich modlitieb a našich sponzorov, ktorým týmto vyjadrujeme veľkú vďaku:

  • PRO NOBIS Čemerné -     UNIKOL spol. s.r.o.
  • Lekáreň Belladona -     Lekáreň Centrum
  • pani Štefanová -     traja bohuznámi darcovia
  • dve bohuznáme darkyne

Všetkým rodičom ďakujeme za prejavenú dôveru, deťom za ich pozitívnu energiu, ktorou nás obohacovali celý týždeň a za ich lásku, ktorú sme cítili každý deň. Vďaka patrí Pánu Bohu za to, že sme tábor prežili v zdraví, šťastí a radosti a nášmu otcovi Marcelovi, ktorý nás celú dobu duchovne napĺňal. Pán Boh zaplať!

Dadka a animátori. :)

ZAUJÍMAVÉ LINKY

057 44 26286
Tehelná 266
093 03 Vranov n/T
o. Marcel Stanko
(farský administrátor)
rkcemerne@gmail.com
0908 047 220
© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.