Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Končí sa veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
Nosenie rúšok má od 28. mája od 12- tej hodiny ďalšiu výnimku: rúška nemusia mať na sebe
počas svadobného obradu (iba!) nevesta a ženích.
Prvý piatok mesiaca – chorých v domácnostiach ešte nenavštívim, iba v prípade ohrozenia
života.
Evanjeliár: V tomto Roku Božieho slova začíname nedele a slávnosti sláviť sprievodom s
evanjeliárom, knihou obsahujúcou sviatočné evanjeliá, ktorú sme pri tejto príležitosti pre
našu farnosť zakúpili. Evanjeliár je pri slávnostných omšiach nesený na úvod v sprievode,
potom je položený na oltár a po prečítaní evanjelia uložený na pripravené miesto. Ak sa
používa evanjeliár, ostaňme po prečítaní evanjelia stáť, až pokiaľ nie je na to miesto položený.
Vzdáme tak úctu Pánovmu slovu. Následne sa na homíliu posadíme.
Ruženec o 20.00: Zvonom sa každý večer v túto hodinu zvolávame na spoločnú modlitbu
posvätného ruženca vo svojich domovoch za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy
COVID-19, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.
Spoveď a sv. omša: Vo všedné dni je možné sa vyspovedať pri okne kancelárie. Až do
odvolania zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.
V kostole sú označené miesta - 44 miest dole, 28 miest na chóre, ktoré môžete zaujať
(rešpektujte pokyny kostolníka, prosím). Ostatní musia zostať vonku pri kostole. Či v kostole
alebo mimo kostola zachovajme odstup medzi sebou aspoň 2 metre (okrem členov spoločnej
domácnosti). Máte k dispozícii 4 nedeľné sv. omše: v sobotu večer s platnosťou na nedeľu a
v nedeľu dopoludnia tri (ráno o 7:30 je sv. omša vyhradená pre seniorov). Pri nedeľnom
slávení je možné využiť i dvor za budovou fary (pri dobrom počasí zvlášť s deťmi). Je tiež
ozvučený, prejdete tam pomedzi faru a garáž.
Ohlášky:
Jakub ADAM, syn Antona a Márie rod. Balintovej, bývajúci vo Vechci, a Michaela
MUSÁKOVÁ, dcéra Mariána a Anny rod. Artimovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 3.krát.
Štefan TOMKO, syn +Štefana a Mariany rod. Bartkovej, bývajúci v Kamennej Porube, a
Zuzana KARAFOVÁ, dcéra Petra a Ľuboslavy rod. Kosturovej, bývajúca v Kamennej Porube,
ohlasujú sa 1. krát.Strana 1 z 330

© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.